Upravljačka struktura

Predsjednik: STJEPAN ZOVKO
Sportski direktor: MISLAV BLAGUS
Tajnik: MARIJAN SVJETLIČIĆ
Dopredsjednik: DINO STIPKOVIĆ

UPRAVA

NEVENA DAVIDOVIĆ-MUŠICA – predstavnik godišta 2010.
HRVOJE MIHALIĆ – predstavnik godišta 2009.
NIKOLA ALIĆ – predstavnik godišta 2008.
BRANKA SOVIĆ – predstavnik godišta 2007.
BRANKA BOKŠIĆ – predstavnik godišta 2006.
ANITA STUNKOVIĆ – predstavnik godišta 2005.
DAVOR ŠVARC – predstavnik godišta 2004.
DARIO LIHTENVALNER – predstavnik godišta 2003.
DUBRAVKO PAVLIĆ – predstavnik godišta 2002.

FILIP JARČOV – predstavnik seniora
MLADEN JARČOV – prijatelj Kluba
KATARINA JARČOV – predstavnica škole hokej na ledu

NADZORNI ODBOR

MARKO VALENČIĆ – predsjednik Nadzornog odbora
IGOR GROŠIĆ – član Nadzronog odbora
JOSIP JAGATIĆ – član Nadzornog odbora

STEGOVNA KOMISIJA

Zolika Štajer
Katarina Mavrlja Matuško
Davor Klobučar

ŽALBENA KOMISIJA

Ksenija Čerin
Iva Turner
Dubravko Pavlić

Zapisnici 

Zapisnici sa sjednica uprave

Samo za KHL Zagreb upravu