Upravljačka struktura

Predsjednik: Stjepan Zovko
Dopredsjednik: Dino Stipković
Sportski direktor: Mislav Blagus
Tajnik: Marijan Svjetličić

UPRAVA

Nikola Alić
Branka Bokšić
Nevena Davidović-Mušica
Filip Jarčov
Hrvoje Mihalić
Jan Novotny
Dubravko Pavlić
Dino Stipković
Stjepan Zovko

NADZORNI ODBOR

Igor Grošić
Josip Jagatić
Marko Valenčić

STEGOVNA KOMISIJA

Davor Klobučar
Katarina Mavrlja Matuško
Zolika Štajer

ŽALBENA KOMISIJA

Ksenija Čerin
Neven Debelić
Iva Turner

Zapisnici 

Zapisnici sa sjednica uprave

Samo za KHL Zagreb upravu