MLADJI JUNIORI

Popis igrača

5

ANDRIĆ GRGA

08.05.2007.

59

FERENČINA DAVID

11.09.2007.

44

MIHANOVIĆ MARKO

10.12.2006.

28

ŠPELETIĆ MAX

27.11.2006.

4

ZOVKO BRUNO

28.04.2006.

26

BAŠIĆ LUKA

16.08.2006.

16

GOLEŠ SALIHAGIĆ BARTUL

09.10.2007.

37

RUIĆ DAVID

31.12.2007.

36

ŠTAJER TOMA

25.10.2007.

72

BOKŠIĆ LOVRO

21.09.2006.

92

GROŠIĆ IVAN

02.02.2007.

70

SVJETLIČIĆ FILIP

18.09.2006.

32

ZANINOVIĆ NIKOLA

23.12.2007.

50

DEBELIĆ ROKO

01.03.2007.

19

KOMUŠANAC MATEJ

13.04.2007.

21

ŠIMAC ANTE

25.04.2007.

27

ZLATAR MARKO

13.01.2007.