MLADJI JUNIORI

Popis igrača

26

Bašić Luka

16.08.2006.

72

Bokšić Lovro

21.09.2006.

70

Svjetličić Filip

18.09.2006.

4

Zovko Bruno

28.04.2006.

44

Mihanović Marko

10.12.2006.

28

Špeletić Max

27.11.2006.

5

Andrić Grga

08.05.2007.

50

Debelić Roko

01.03.2007.

59

Ferenčina David

11.09.2007.

16

Goleš Salihagić Bartul

09.10.2007.

92

Grošić Ivan

02.02.2007.

19

Komušanac Matej

13.04.2007.

37

Ruić David

31.12.2007.

21

Šimac Ante

25.04.2007.

36

Štajer Toma

25.10.2007.

32

Zaninović Nikola

23.12.2007.

27

Zlatar Marko

13.01.2007.