KADETI

Popis igrača

31

Slade Nikša

28.02.2007.

32

Zaninović Nikola

23.12.2007.

27

Zlatar Marko

13.01.2007.

59

Ferenčina David

11.09.2007.

50

Debelić Roko

01.03.2007.

19

Komušanac Matej

13.04.2007.

21

Šimac Ante

25.04.2007.

92

Grošić Ivan

02.02.2007.

36

Štajer Toma

25.10.2007.

16

Goleš Bartul

09.10.2007.

8

Grubić Karlo

01.06.2008.

14

Zovko Lovro

24.10.2008.

6

Alić Bruno

07.10.2008.

10

Tuškan Ivanuš Petar

25.02.2008.

89

Klobučar Tomo

27.08.2008.