KADETI

Popis igrača

72

Bokšić Lovro

21.09.2006.

12

Svirčić Luka

27.12.2006.

28

Špeletić Max

27.11.2006.

26

Bašić Luka

16.08.2006.

70

Svjetličić Filip

18.09.2006.

4

Zovko Bruno

28.04.2006.

44

Mihanović Marko

10.12.2006.

17

Beljo Hrvoje

10.07.2007.

27

Zlatar Marko

13.01.2007.

59

Ferenčina David

11.09.2007.

13

Štefanec Jan

15.06.2007.

11

Švarc Simon

17.09.2007.

50

Debelić Roko

01.03.2007.

31

Slade NIkša

28.02.2007.

32

Zaninović Nikola

23.12.2007.

19

Komušanac Matej

13.04.2007.

2

Sović Gabrijel

19.12.2007.

92

Grošić Ivan

02.02.2007.

37

Ruić David

31.12.2007.

16

Goleš Bartul

09.10.2007.

21

Šimac Ante

25.04.2007.

36

Štajer Toma

25.10.2007.

5

Andrić Grga

08.05.2007.