1. lipnja 2020.
Odluka o plaćanju članarine, lipanj 2020.

Uprava KHL Zagreb donosi

O D L U K U

kojom se od 01. lipnja 2020. ponovo uvodi redovito plaćanje članarine budući da je klub započeo s redovitim aktivnostima i trenažnim procesima.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 01. lipnja 2020.

Odluka o plaćanju članarine (PDF dokument)