31. ožujka 2020.
Odluka o oslobađanju plaćanje članarine, travanj 2020.

Uprava KHL Zagreb donosi

ODLUKU

kojom se članovi KHL Zagreb oslobađaju plaćanja članarine za travanj, 2020. godine zbog pandemije koronvirusa (COVID-19) i trenutnog prestanka aktivnosti kluba. Uprava KHL Zagreb će do kraja travnja 2020. donijet odluku o plaćanju članarine za svibanj 2020. godine s obzirom na daljnji razvoj situacije i mogućnost nastavka aktivnosti kluba.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 31. ožujka 2020.

Odluka o plaćanju članarine Covid19 – PDF