30. travnja 2020.
Odluka o oslobađanju plaćanje članarine, svibanj 2020.

Uprava KHL Zagreb donosi
O D L U K U

kojom se članovi KHL Zagreb oslobađaju plaćanja članarine za svibanj 2020. godine zbog toga što su još uvijek na snazi epidemiološke mjere zbog koronavirusa pa klub ne može započeti sa normalnim aktivnostima i trenažnim procesima.
Uprava KHL Zagreb će do kraja svibnja 2020. donijet odluku o plaćanju članarine za lipanj, srpanj i kolovoz 2020. godine s obzirom na daljnji razvoj situacije i mogućnost nastavka aktivnosti kluba.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
U Zagrebu, 30. travnja 2020