Upravljačka struktura

Predsjednik: STJEPAN ZOVKO
Sportski direktor: MISLAV BLAGUS
Tajnik: MARIJAN SVJETLIČIĆ
Dopredsjednik: DINO STIPKOVIĆ

UPRAVA

ALAN KLAKOČER – predstavnik godišta 2009.
NIKOLA ALIĆ – predstavnik godišta 2008.
BRANKA SOVIĆ – predstavnik godišta 2007.
BRANKA BOKŠIĆ – predstavnik godišta 2006.
ANITA STUNKOVIĆ – predstavnik godišta 2005.
DAVOR ŠVARC – predstavnik godišta 2004.
DARIO LIHTENVALNER – predstavnik godišta 2003.
MARTINA MATIJAVIĆ – predstavnik godišta 2002.
MARIJAN LUKAČ – predstavnik godišta 2001.
FILIP JARČOV – predstavnik seniora
MLADEN JARČOV – prijatelj Kluba
KATARINA JARČOV – predstavnica škole hokej na ledu

NADZORNI ODBOR

DAMIR NOVINA – predsjednik Nadzornog odbora
IGOR GROŠIĆ – član Nadzronog odbora
JOSIP JAGATIĆ – član Nadzornog odbora

STEGOVNA KOMISIJA

ZOLIKA ŠTAJER
KATARINA MAVRLJA MATUŠKO
DAVOR KLOBUČAR