KADETI

Popis igrača

KADETI

1 . Bokšić Lovro 21.9.2006.
2 . Svirčić Luka 27.12.2006
3 . Špeletić Max 27.11.2006.
4 . Bašić Luka 16.8.2006.
5 . Svjetličić Filip 18.9.2006.
6 . Zovko Bruno 28.4.2006.
7 . Mihanović Marko 10.12.2006.
8 . Beljo Hrvoje 10.7.2007.
9 . Zlatar Marko 13.1.2007.
10 . Ferenčina David 11.9.2007.
11 . Štefanac Jan 15.6.2007.
12 . Švarc Simon 17.9.2007.
13 . Debelić Roko 1.3.2007.
14 . Slade Nikša 28.2.2007.
15 . Zaninović Nikola 23.12.2007.
16 . Komušanac Matej 13.4.2007.
17 . Sović Gabrijel 19.12.2007.
18 . Grošić Ivan 2.2.2007.
19 . Ruić David 31.12.2007.
20 . Goleš Bartul 9.10.2007.
21 . Šimac Ante 25.04.2007.
22 . Štajer Toma 25.10.2007.
23 . Andrić Grga 8.5.2007